T. 973204296

C/ d'Ager, nº37

25001 Lérida (Lérida)

Horari

De Dilluns a Divendres de 8:30 a 13:00 i de 15:30 a 20:00

Serveis

Climatització

Realitzem les operacions de diagnosis, manteniment i reparació del circuit frigorífic, del circuit elèctric i de l'equip de control electrònic en sistemes de climatització automàtica.

Diagnòstic

El nostre equipament, amb els més moderns útils i aparells de diagnosis, ens permet oferir als nostres clients el més complet i professional servei de diagnosi i reparació integral per a qualsevol dels sistemes del vehicle.

Electricitat

Bateria, alternador, il·luminació i enllumenat, seguiment i reparació d'instal·lació elèctrica, equipament elèctric interior, bugies, motor d'arrencada, etc.

Electrònica

Diagnostiquem, mantenim i reparem els diferents sistemes electrònics amb que està equipat el seu vehicle, xarxes multiplexades, unitats de comandament, airbag, climatització, etc.

Frens

Realitzem tot tipus d'intervencions sobre el sistema de frens del seu vehicle, substitució de líquid, canvi de pastilles de fre, reparació de desequilibris durant la frenada, etc.

Injecció de gasolina

Diagnostiquem, mantenim i reparem els diferents sistemes d'injecció de gasolina, des dels més antics fins als d'última generació.

Inyección diésel

Diagnostiquem, mantenim i reparem (mecànica, electricitat i electrònica) els sistemes d'injecció dièsel, des dels equipats amb bombes d'injecció rotatives fins als d'última generació.

Manteniment programat

El seu vehicle ha de sotmetre's a unes revisions periòdiques predefinides. La realització d'aquestes operacions de manteniment li assegura no perdre la garantia donada pel fabricant.

Mecànica general

Realitzem tot tipus d'operacions de manteniment preventiu i reparació relatives a la mecànica general del vehicle, motor, frens, climatització, amortiment, direcció, sistemes de transmissió (caixa de canvis i embragatge), etc.

Mecànica ràpida

Substitució de l'oli motor, filtres, amortidors, motor d'arrencada, alternador, bateria, tubs d'escapament, corretja de distribució, revisions, bugies, càrrega d'aire condicionat, escombretes eixugaparabrises, filtre d'aire, filtre antipol · len, pastilles de frens, etc.

Pneumàtics

Substitució de pneumàtics, control de desgast, esquerdes, cops, control de la pressió d'inflat, d'envelliment, equilibrat, reparació de punxades, etc. Diagnòstic i reparació dels sistemes de control de pressió automàtic.

Pre-ITV

Sotmetem el seu vehicle una revisió prèvia completa que li garantirà superar amb èxit la revisió ITV. Realitzem una revisió exhaustiva d'aquells punts que van a ser examinats en la Inspecció Tècnica de Vehicles.

Tub d'escapament

Manteniment, reparació, diagnosi i substitució de qualsevol dels components del sistema d'escapament, conductes, silenciosos, catalitzadors, filtres de partícules (FAP), etc.

No es perdi cap de les nostres ofertes!

Inscrigui's al nostre butlletí setmanal de novetats i promocions